Błąd narzędzi konsolidatora LNK1166Linker Tools Error LNK1166

nie można dostosować kodu przy przesunięciu = przesunięcie, VA = wartośćcannot adjust code at offset=offset, va=value

LINK nie może zapełnić kodu zgodnie z potrzebami.LINK was unable to pad the code as required.

Niektóre instrukcje nie mogą przekroczyć granic stron na niektórych procesorach.Certain instructions are not allowed to cross page boundaries on some processors. LINK próbuje dodać konsole, aby rozwiązać ten problem.LINK attempts to add pads to correct this situation. W takim przypadku łącze nie mogło obejść problemu.In this case, LINK could not work around the problem.