Katalogi VC + + (Linux C++)VC++ Directories (Linux C++)

Obsługa systemu Linux jest dostępna w programie Visual Studio 2017 i nowszych.Linux support is available in Visual Studio 2017 and later.

WłaściwośćProperty OpisDescription
Katalogi dołączaniaInclude Directories Ścieżka używana podczas wyszukiwania plików dołączanych podczas kompilowania projektu VC + +.Path to use when searching for include files while building a VC++ project. Odpowiada zmiennej środowiskowej INCLUDE.Corresponds to environment variable INCLUDE.
Katalogi bibliotekLibrary Directories Ścieżka używana podczas wyszukiwania plików bibliotek podczas kompilowania projektu VC + +.Path to use when searching for library files while building a VC++ project. Odnosi się do zmiennej środowiskowej LIB.Corresponds to environment variable LIB.
Katalogi źródłoweSource Directories Ścieżka używana podczas wyszukiwania plików źródłowych do użycia w technologii IntelliSense.Path to use when searching for source files to use for IntelliSense.
Wyklucz katalogiExclude Directories Ścieżka do pomijania podczas wyszukiwania zależności skanowania.Path to skip when searching for scan dependencies.