Diagram hierarchiiHierarchy Chart

Poniższa ilustracja przedstawia klasy MFC pochodne z CObject :The following illustration represents the MFC classes derived from CObject:

Klasy pochodne od CObjectClasses Derived From CObject

Poniższa ilustracja przedstawia klasy MFC pochodne od CWnd i CCmdTarget :The following illustration represents the MFC classes derived from CWnd and CCmdTarget:

Klasy pochodzące z CCmdTarget lub CWndClasses Derived From CCmdTarget or CWnd

Poniższa ilustracja przedstawia klasy MFC niepochodzące z CObject :The following illustration represents the MFC classes not derived from CObject:

Klasy niepochodzące od CObjectClasses Not Derived From CObject

Kompletny wykres można pobrać z następującej lokalizacji: pobieranie wykresów hierarchii MFC.You can download the complete chart from the following location: MFC Hierarchy Charts Download.

Zobacz teżSee also

Kategorie wykresów hierarchiiHierarchy Chart Categories
Przegląd klasClass Overview