rename_namespace atrybut importowaniarename_namespace import attribute

Specyficzne dla języka C++C++ Specific

Zmienia nazwę przestrzeni nazw, która zawiera zawartość biblioteki typów.Renames the namespace that contains the contents of the type library.

SkładniaSyntax

#import rename_namespace biblioteki typów ( "newname" )#import type-library rename_namespace( "NewName" )

ParametryParameters

NewNameNewName
Nowa nazwa przestrzeni nazw.The new name of the namespace.

UwagiRemarks

Atrybut rename_namespace przyjmuje jeden argument, nowa_nazwa, który określa nową nazwę przestrzeni nazw.The rename_namespace attribute takes a single argument, NewName, which specifies the new name for the namespace.

Aby usunąć przestrzeń nazw, zamiast tego użyj atrybutu no_namespace .To remove the namespace, use the no_namespace attribute instead.

ZAKOŃCZENIE specyficzne dla języka C++END C++ Specific

Zobacz teżSee also

Atrybuty #import#import attributes
#import — dyrektywa#import directive