<>Operatory mapy<map> operators

operator! =operator!=

Testuje, czy obiekt mapy po lewej stronie operatora nie jest równy obiektowi mapy po prawej stronie.Tests if the map object on the left side of the operator is not equal to the map object on the right side.

bool operator!=(
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu map.An object of type map.

Kliknijright
Obiekt typu map.An object of type map.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapy nie są równe; false Jeśli mapy są równe.true if the maps are not equal; false if maps are equal.

UwagiRemarks

Porównanie obiektów map jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between map objects is based on a pairwise comparison of their elements. Dwie mapy są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów, a ich odpowiednie elementy mają takie same wartości.Two maps are equal if they have the same number of elements and their respective elements have the same values. W przeciwnym razie są one nierówne.Otherwise, they are unequal.

PrzykładExample

// map_op_ne.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  map <int, int> m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair <int, int> Int_Pair;

  for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 != m2 )
   cout << "The maps m1 and m2 are not equal." << endl;
  else
   cout << "The maps m1 and m2 are equal." << endl;

  if ( m1 != m3 )
   cout << "The maps m1 and m3 are not equal." << endl;
  else
   cout << "The maps m1 and m3 are equal." << endl;
}
The maps m1 and m2 are not equal.
The maps m1 and m3 are equal.

zakład<operator<

Testuje, czy obiekt mapy po lewej stronie operatora jest mniejszy niż obiekt mapy po prawej stronie.Tests if the map object on the left side of the operator is less than the map object on the right side.

bool operator<(
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu map.An object of type map.

Kliknijright
Obiekt typu map.An object of type map.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapa po lewej stronie operatora jest ściśle mniejsza niż mapa po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the map on the left side of the operator is strictly less than the map on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Porównanie obiektów map jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between map objects is based on a pairwise comparison of their elements. Relacja mniejsza niż między dwoma obiektami opiera się na porównaniu pierwszej pary nierównych elementów.The less-than relationship between two objects is based on a comparison of the first pair of unequal elements.

PrzykładExample

// map_op_lt.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  map<int, int> m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair<int, int> Int_Pair;

  for ( i = 1 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
  }

  if ( m1 < m2 )
   cout << "The map m1 is less than the map m2." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is not less than the map m2." << endl;

  if ( m1 < m3 )
   cout << "The map m1 is less than the map m3." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is not less than the map m3." << endl;
}
The map m1 is less than the map m2.
The map m1 is not less than the map m3.

zakład<=operator<=

Testuje, czy obiekt mapy po lewej stronie operatora jest mniejszy niż lub równy obiektowi mapy po prawej stronie.Tests if the map object on the left side of the operator is less than or equal to the map object on the right side.

bool operator<=(
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu map.An object of type map.

Kliknijright
Obiekt typu map.An object of type map.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapa po lewej stronie operatora jest mniejsza lub równa mapie po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the map on the left side of the operator is less than or equal to the map on the right side of the operator; otherwise false.

PrzykładExample

// map_op_le.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  map <int, int> m1, m2, m3, m4;
  int i;
  typedef pair <int, int> Int_Pair;

  for ( i = 1 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
   m4.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 <= m2 )
   cout << "The map m1 is less than or equal to the map m2." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is greater than the map m2." << endl;

  if ( m1 <= m3 )
   cout << "The map m1 is less than or equal to the map m3." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is greater than the map m3." << endl;

  if ( m1 <= m4 )
   cout << "The map m1 is less than or equal to the map m4." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is greater than the map m4." << endl;
}
The map m1 is less than or equal to the map m2.
The map m1 is greater than the map m3.
The map m1 is less than or equal to the map m4.

operator = =operator==

Testuje, czy obiekt mapy po lewej stronie operatora jest równy obiektowi mapy po prawej stronie.Tests if the map object on the left side of the operator is equal to the map object on the right side.

bool operator==(
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu map.An object of type map.

Kliknijright
Obiekt typu map.An object of type map.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapa po lewej stronie operatora jest równa mapie po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the map on the left side of the operator is equal to the map on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Porównanie obiektów map jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between map objects is based on a pairwise comparison of their elements. Dwie mapy są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów, a ich odpowiednie elementy mają takie same wartości.Two maps are equal if they have the same number of elements and their respective elements have the same values. W przeciwnym razie są one nierówne.Otherwise, they are unequal.

PrzykładExample

// map_op_eq.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  map < int, int > m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair < int, int > Int_Pair;

  for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 == m2 )
   cout << "The maps m1 and m2 are equal." << endl;
  else
   cout << "The maps m1 and m2 are not equal." << endl;

  if ( m1 == m3 )
   cout << "The maps m1 and m3 are equal." << endl;
  else
   cout << "The maps m1 and m3 are not equal." << endl;
}
The maps m1 and m2 are not equal.
The maps m1 and m3 are equal.

zakład>operator>

Testuje, czy obiekt mapy po lewej stronie operatora jest większy niż obiekt mapy po prawej stronie.Tests if the map object on the left side of the operator is greater than the map object on the right side.

bool operator>(
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu map.An object of type map.

Kliknijright
Obiekt typu map.An object of type map.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapa po lewej stronie operatora jest większa od mapy po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the map on the left side of the operator is greater than the map on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Porównanie obiektów map jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between map objects is based on a pairwise comparison of their elements. Relacja większa niż między dwoma obiektami opiera się na porównaniu pierwszej pary nierównych elementów.The greater-than relationship between two objects is based on a comparison of the first pair of unequal elements.

PrzykładExample

// map_op_gt.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  map < int, int > m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair < int, int > Int_Pair;

  for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
  }

  if ( m1 > m2 )
   cout << "The map m1 is greater than the map m2." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is not greater than the map m2." << endl;

  if ( m1 > m3 )
   cout << "The map m1 is greater than the map m3." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is not greater than the map m3." << endl;
}
/* Output:
The map m1 is not greater than the map m2.
The map m1 is greater than the map m3.
*/

zakład>=operator>=

Testuje, czy obiekt mapy po lewej stronie operatora jest większy niż lub równy obiektowi mapy po prawej stronie.Tests if the map object on the left side of the operator is greater than or equal to the map object on the right side.

bool operator>=(
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const map <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu map.An object of type map.

Kliknijright
Obiekt typu map.An object of type map.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapa po lewej stronie operatora jest większa lub równa mapie po prawej stronie listy; w przeciwnym razie false .true if the map on the left side of the operator is greater than or equal to the map on the right side of the list; otherwise false.

PrzykładExample

// map_op_ge.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  map < int, int > m1, m2, m3, m4;
  int i;
  typedef pair < int, int > Int_Pair;

  for ( i = 1 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
   m4.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 >= m2 )
   cout << "Map m1 is greater than or equal to map m2." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is less than the map m2." << endl;

  if ( m1 >= m3 )
   cout << "Map m1 is greater than or equal to map m3." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is less than the map m3." << endl;

  if ( m1 >= m4 )
   cout << "Map m1 is greater than or equal to map m4." << endl;
  else
   cout << "The map m1 is less than the map m4." << endl;
}
The map m1 is less than the map m2.
Map m1 is greater than or equal to map m3.
Map m1 is greater than or equal to map m4.

operator! = (multimap)operator!= (multimap)

Testuje, czy obiekt multimap po lewej stronie operatora nie jest równy obiektowi multimap po prawej stronie.Tests if the multimap object on the left side of the operator is not equal to the multimap object on the right side.

bool operator!=(
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Kliknijright
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli mapy wielowartościowe nie są równe; false Jeśli mapowanie jest równe.true if the multimaps are not equal; false if multimaps are equal.

UwagiRemarks

Porównanie między obiektami multimap jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between multimap objects is based on a pairwise comparison of their elements. Dwie mapy wielodostępne są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów, a ich odpowiednie elementy mają takie same wartości.Two multimaps are equal if they have the same number of elements and their respective elements have the same values. W przeciwnym razie są one nierówne.Otherwise, they are unequal.

PrzykładExample

// multimap_op_ne.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  multimap <int, int> m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair <int, int> Int_Pair;

  for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 != m2 )
   cout << "The multimaps m1 and m2 are not equal." << endl;
  else
   cout << "The multimaps m1 and m2 are equal." << endl;

  if ( m1 != m3 )
   cout << "The multimaps m1 and m3 are not equal." << endl;
  else
   cout << "The multimaps m1 and m3 are equal." << endl;
}
The multimaps m1 and m2 are not equal.
The multimaps m1 and m3 are equal.

operator < (multimap)operator< (multimap)

Testuje, czy obiekt multimap po lewej stronie operatora jest mniejszy niż obiekt multimap po prawej stronie.Tests if the multimap object on the left side of the operator is less than the multimap object on the right side.

bool operator<(
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Kliknijright
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli multimap po lewej stronie operatora jest ściśle krótszy niż multimap po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the multimap on the left side of the operator is strictly less than the multimap on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Porównanie między obiektami multimap jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between multimap objects is based on a pairwise comparison of their elements. Relacja mniejsza niż między dwoma obiektami opiera się na porównaniu pierwszej pary nierównych elementów.The less-than relationship between two objects is based on a comparison of the first pair of unequal elements.

PrzykładExample

// multimap_op_lt.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  multimap < int, int > m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair < int, int > Int_Pair;

  for ( i = 1 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
  }

  if ( m1 < m2 )
   cout << "The multimap m1 is less than the multimap m2." << endl;
  else
   cout << "The multimap m1 is not less than the multimap m2." << endl;

  if ( m1 < m3 )
   cout << "The multimap m1 is less than the multimap m3." << endl;
  else
   cout << "The multimap m1 is not less than the multimap m3." << endl;
}
The multimap m1 is less than the multimap m2.
The multimap m1 is not less than the multimap m3.

operator < = (multimap)operator<= (multimap)

Testuje, czy obiekt multimap po lewej stronie operatora jest mniejszy niż lub równy obiektowi multimap po prawej stronie.Tests if the multimap object on the left side of the operator is less than or equal to the multimap object on the right side.

bool operator<=(
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Kliknijright
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli multimap po lewej stronie operatora jest mniejszy lub równy multimap po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the multimap on the left side of the operator is less than or equal to the multimap on the right side of the operator; otherwise false.

PrzykładExample

// multimap_op_le.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  multimap <int, int> m1, m2, m3, m4;
  int i;
  typedef pair <int, int> Int_Pair;

  for ( i = 1 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
   m4.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 <= m2 )
   cout << "m1 is less than or equal to m2" << endl;
  else
   cout << "m1 is greater than m2" << endl;

  if ( m1 <= m3 )
   cout << "m1 is less than or equal to m3" << endl;
  else
   cout << "m1 is greater than m3" << endl;

  if ( m1 <= m4 )
   cout << "m1 is less than or equal to m4" << endl;
  else
   cout << "m1 is greater than m4" << endl;
}
m1 is less than or equal to m2
m1 is greater than m3
m1 is less than or equal to m4

operator = = (multimap)operator== (multimap)

Testuje, czy obiekt multimap po lewej stronie operatora jest równy obiektowi multimap po prawej stronie.Tests if the multimap object on the left side of the operator is equal to the multimap object on the right side.

bool operator==(
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Kliknijright
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli multimap po lewej stronie operatora jest równy multimap po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the multimap on the left side of the operator is equal to the multimap on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Porównanie między obiektami multimap jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between multimap objects is based on a pairwise comparison of their elements. Dwie mapy wielodostępne są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów, a ich odpowiednie elementy mają takie same wartości.Two multimaps are equal if they have the same number of elements and their respective elements have the same values. W przeciwnym razie są one nierówne.Otherwise, they are unequal.

PrzykładExample

// multimap_op_eq.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  multimap<int, int> m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair<int, int> Int_Pair;

  for (i = 0; i < 3; i++)
  {
   m1.insert(Int_Pair(i, i));
   m2.insert(Int_Pair(i, i*i));
   m3.insert(Int_Pair(i, i));
  }

  if ( m1 == m2 )
   cout << "m1 and m2 are equal" << endl;
  else
   cout << "m1 and m2 are not equal" << endl;

  if ( m1 == m3 )
   cout << "m1 and m3 are equal" << endl;
  else
   cout << "m1 and m3 are not equal" << endl;
}
m1 and m2 are not equal
m1 and m3 are equal

operator > (multimap)operator> (multimap)

Testuje, czy obiekt multimap po lewej stronie operatora jest większy niż obiekt multimap po prawej stronie.Tests if the multimap object on the left side of the operator is greater than the multimap object on the right side.

bool operator>(
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Kliknijright
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli multimap po lewej stronie operatora jest większy od multimap po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the multimap on the left side of the operator is greater than the multimap on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Porównanie między obiektami multimap jest oparte na porównaniu z przełączaniem ich elementów.The comparison between multimap objects is based on a pairwise comparison of their elements. Relacja większa niż między dwoma obiektami opiera się na porównaniu pierwszej pary nierównych elementów.The greater-than relationship between two objects is based on a comparison of the first pair of unequal elements.

PrzykładExample

// multimap_op_gt.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  multimap < int, int > m1, m2, m3;
  int i;
  typedef pair < int, int > Int_Pair;

  for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
  }

  if ( m1 > m2 )
   cout << "The multimap m1 is greater than the multimap m2." << endl;
  else
   cout << "Multimap m1 is not greater than multimap m2." << endl;

  if ( m1 > m3 )
   cout << "The multimap m1 is greater than the multimap m3." << endl;
  else
   cout << "The multimap m1 is not greater than the multimap m3." << endl;
}
Multimap m1 is not greater than multimap m2.
The multimap m1 is greater than the multimap m3.

operator > = (multimap)operator>= (multimap)

Testuje, czy obiekt multimap po lewej stronie operatora jest większy niż lub równy obiektowi multimap po prawej stronie.Tests if the multimap object on the left side of the operator is greater than or equal to the multimap object on the right side.

bool operator>=(
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& left,
   const multimap <Key, Type, Traits, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Kliknijright
Obiekt typu multimap.An object of type multimap.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli multimap po lewej stronie operatora jest większy lub równy multimap po prawej stronie listy; w przeciwnym razie false .true if the multimap on the left side of the operator is greater than or equal to the multimap on the right side of the list; otherwise false.

PrzykładExample

// multimap_op_ge.cpp
// compile with: /EHsc
#include <map>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;
  multimap < int, int > m1, m2, m3, m4;
  int i;
  typedef pair < int, int > Int_Pair;

  for ( i = 1 ; i < 3 ; i++ )
  {
   m1.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
   m2.insert ( Int_Pair ( i, i * i ) );
   m3.insert ( Int_Pair ( i, i - 1 ) );
   m4.insert ( Int_Pair ( i, i ) );
  }

  if ( m1 >= m2 )
   cout << "The multimap m1 is greater than or equal to the multimap m2." << endl;
  else
   cout << "The multimap m1 is less than the multimap m2." << endl;

  if ( m1 >= m3 )
   cout << "The multimap m1 is greater than or equal to the multimap m3." << endl;
  else
   cout << "The multimap m1 is less than the multimap m3." << endl;

  if ( m1 >= m4 )
   cout << "The multimap m1 is greater than or equal to the multimap m4." << endl;
  else
   cout << "The multimap m1 is less than the multimap m4." << endl;
}
The multimap m1 is less than the multimap m2.
The multimap m1 is greater than or equal to the multimap m3.
The multimap m1 is greater than or equal to the multimap m4.