Dokumentacja platformy .NET

Dowiedz się, jak używać platformy .NET do tworzenia aplikacji na dowolnej platformie przy użyciu języka C#, F# i Visual Basic. Przeglądaj dokumentację dotyczącą interfejsu API, przykładowy kod, samouczki i inne zasoby.

Tworzenie aplikacji

Wybrać możesz aplikacje internetowe, mobilne, klasyczne, IoT i wiele innych, a także gry.

Dokumentacja języka i interfejsu API

Przeszukaj dokumentację dotyczącą języka i interfejsu API .NET.

Dokumentacja interfejsów API platformy .NET

Dokumentacja referencyjna interfejsu API dla platformy .NET

Dokumentacja interfejsów API programu .NET Framework

Dokumentacja referencyjna interfejsów API dla platformy .NET Framework

Dokumentacja interfejsów API platformy ASP.NET Core

Dokumentacja referencyjna interfejsów API dla platformy ASP.NET Core

Dokumentacja interfejsów API ML.NET

Dokumentacja referencyjna interfejsów API dla platformy ML.NET

Dokumentacja interfejsów API platformy .NET dla platformy Apache Spark

Dokumentacja referencyjna interfejsów API platformy .NET dla platformy Apache Spark

Dokumentacja języka C#

Dokumentacja i specyfikacja języka C#

Materiały referencyjne dotyczące języka F#

Materiały referencyjne dotyczące języka F#

Dokumentacja języka Visual Basic

Dokumentacja i specyfikacja języka Visual Basic

Are you interested in contributing to the .NET docs? For more information, see our contributor guide.