Przeglądarka interfejsów API na platformie .NET.NET API Browser

Witamy w przeglądarce interfejs API .NET — kompleksowych sklepu dla wszystkich. Na podstawie NET interfejsów API firmy Microsoft.Welcome to the .NET API Browser – your one-stop shop for all .NET-based APIs from Microsoft. Rozpocznij wyszukiwanie żadnych zarządzanych interfejsów API, wpisując polecenie w polu poniżej.Start searching for any managed APIs by typing in the box below. Dowiedz się więcej o przeglądarce interfejsu API w naszym blogu.You can learn more about the API Browser in our blog post. Jeśli masz opinię, Utwórz nowy problem w repozytorium MicrosoftDocs/opinii w serwisie GitHub.If you have any feedback, create a new issue in the MicrosoftDocs/feedback repo on GitHub.