Przeglądarka interfejsów API na platformie .NET.NET API browser

Witamy w przeglądarce interfejsu API platformy .NET — dla wszystkich. Oparte na sieci interfejsy API firmy Microsoft.Welcome to the .NET API browser – your one-stop shop for all .NET-based APIs from Microsoft. Rozpocznij wyszukiwanie wszelkich zarządzanych interfejsów API, wpisując je w polu poniżej.Start searching for any managed APIs by typing in the box below. Więcej informacji na temat przeglądarki interfejsu API można znaleźć w naszym wpisie w blogu.You can learn more about the API browser in our blog post. Jeśli masz jakieś opinie, Utwórz nowy problem w repozytorium MicrosoftDocs/opinia w witrynie GitHub.If you have any feedback, create a new issue in the MicrosoftDocs/feedback repository on GitHub.