__MIDL_IWinTypes_0009 Struktura

Definicja

__MIDL_IWinTypes_0009 i wszystkich jego składowych narażonych są częścią zarządzanych otoka interfejsu ułatwień dostępu Component Object Model (COM).The __MIDL_IWinTypes_0009 and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) accessibility interface.

public value class __MIDL_IWinTypes_0009
public struct __MIDL_IWinTypes_0009
type __MIDL_IWinTypes_0009 = struct
Public Structure __MIDL_IWinTypes_0009
Dziedziczenie
__MIDL_IWinTypes_0009

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat __MIDL_IWinTypes_0009, zobacz Microsoft Active Accessibility dokumentacji.For more information about __MIDL_IWinTypes_0009, see the Microsoft Active Accessibility documentation.

Pola

hInproc

__MIDL_IWinTypes_0009 i wszystkich jego składowych narażonych są częścią zarządzanych otoka interfejsu ułatwień dostępu Component Object Model (COM).The __MIDL_IWinTypes_0009 and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) accessibility interface.

hRemote

__MIDL_IWinTypes_0009 i wszystkich jego składowych narażonych są częścią zarządzanych otoka interfejsu ułatwień dostępu Component Object Model (COM).The __MIDL_IWinTypes_0009 and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) accessibility interface.

Dotyczy