_dispProjectItemsEvents_SinkHelper.ItemRemoved(ProjectItem) Metoda

Definicja

Wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy Microsoft.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 override void ItemRemoved(EnvDTE::ProjectItem ^ A_1);
public:
 override void ItemRemoved(EnvDTE::ProjectItem ^ A_1);
 override void ItemRemoved(EnvDTE::ProjectItem const & A_1);
public override void ItemRemoved (EnvDTE.ProjectItem A_1);
abstract member ItemRemoved : EnvDTE.ProjectItem -> unit
override this.ItemRemoved : EnvDTE.ProjectItem -> unit
Public Overrides Sub ItemRemoved (A_1 As ProjectItem)

Parametry

Implementuje

Dotyczy