SolutionConfigurations.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera Wyliczenie dla elementów w kolekcji.

public:
 System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
[System.Runtime.InteropServices.DispId(-4)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1)]
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(-4)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1)>]
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Moduł wyliczający.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ta metoda jest używana jawnie w Visual C++ . Visual C# i Visual Basic Użyj pętli używającej foreach wewnętrznie metody GetEnumerator.

Dotyczy