ProjectKinds Klasa

Definicja

Służy do określenia, czy węzeł folderu jest folderem rozwiązania.

public ref class ProjectKinds abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class ProjectKinds abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class ProjectKinds abstract
[System.Runtime.InteropServices.Guid("88BFE631-54CD-4FCF-958E-F31187BE32D2")]
public abstract class ProjectKinds
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("88BFE631-54CD-4FCF-958E-F31187BE32D2")>]
type ProjectKinds = class
Public MustInherit Class ProjectKinds
Dziedziczenie
ProjectKinds
Atrybuty

Pola

vsProjectKindSolutionFolder

Zwracany, gdy projekt jest wyświetlany jako folder rozwiązania w Eksplorator rozwiązań, a Kind Właściwość jest wywoływana dla tego folderu.

Dotyczy