IdentityUser<TKey,TUserLogin,TUserRole,TUserClaim> Klasa

Definicja

generic <typename TKey, typename TUserLogin, typename TUserRole, typename TUserClaim>
 where TUserLogin : IdentityUserLogin<TKey> where TUserRole : IdentityUserRole<TKey> where TUserClaim : IdentityUserClaim<TKey>public ref class IdentityUser : Microsoft::AspNet::Identity::EntityFramework::IdentityUser<TKey, TUserLogin, TUserRole, TUserClaim>
public class IdentityUser<TKey,TUserLogin,TUserRole,TUserClaim> : Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityUser<TKey,TUserLogin,TUserRole,TUserClaim> where TUserLogin : IdentityUserLogin<TKey> where TUserRole : IdentityUserRole<TKey> where TUserClaim : IdentityUserClaim<TKey>
type IdentityUser<'Key, 'UserLogin, 'UserRole, 'UserClaim (requires 'UserLogin :> IdentityUserLogin<'Key> and 'UserRole :> IdentityUserRole<'Key> and 'UserClaim :> IdentityUserClaim<'Key>)> = class
    inherit IdentityUser<'Key, 'UserLogin, 'UserRole, 'UserClaim (requires 'UserLogin :> IdentityUserLogin<'Key> and 'UserRole :> IdentityUserRole<'Key> and 'UserClaim :> IdentityUserClaim<'Key>)>
Public Class IdentityUser(Of TKey, TUserLogin, TUserRole, TUserClaim)
Inherits IdentityUser(Of TKey, TUserLogin, TUserRole, TUserClaim)

Parametry typu

TKey
TUserLogin
TUserRole
TUserClaim
Dziedziczenie
Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityUser<TKey,TUserLogin,TUserRole,TUserClaim>
IdentityUser<TKey,TUserLogin,TUserRole,TUserClaim>
Pochodne

Konstruktory

IdentityUser<TKey,TUserLogin,TUserRole,TUserClaim>()

Właściwości

ConcurrencyStamp

Sygnatura współbieżności

NormalizedEmail

Znormalizowany adres e-mail

NormalizedUserName

Dotyczy