MMC_LISTPAD_INFO Struktura

Definicja

Wypełnienie przez GetListPadInfo(String, MMC_LISTPAD_INFO) metodę, aby określić tekst tytułu, opcjonalny tekst przycisku i opcjonalny przycisk identyfikacyjny polecenia dla konsoli zadań widoku listy.Filled by the GetListPadInfo(String, MMC_LISTPAD_INFO) method to specify the title text, optional button text, and optional button command identification for a list-view task pad.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class MMC_LISTPAD_INFO
public struct MMC_LISTPAD_INFO
type MMC_LISTPAD_INFO = struct
Public Structure MMC_LISTPAD_INFO
Dziedziczenie
MMC_LISTPAD_INFO

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania za_pomocą_struktury informacyjnej programu MMC LISTPAD i programu Microsoft Management Console (MMC), zobacz Przewodnik programisty programu MMC.For more information about programming with the MMC_LISTPAD_INFO structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Dotyczy