MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT Struktura

Definicja

Określa typ obrazu i danych, które są wymagane do użycia obrazu w celu wyświetlenia zadania lub tła w konsoli zadań.Specifies the type of image and data that is required to use the image to display a task or the background on a task pad.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT
public struct MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT
type MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT = struct
Public Structure MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT
Dziedziczenie
MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania przy_użyciu_struktury_obiektów wyświetlania zadania programu MMC i programu Microsoft Management Console (MMC), zobacz Przewodnik programisty programu MMC.For more information about programming with the MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Dotyczy