AuthenticationMiddleware(RequestDelegate, IAuthenticationSchemeProvider) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationMiddleware.

public:
 AuthenticationMiddleware(Microsoft::AspNetCore::Http::RequestDelegate ^ next, Microsoft::AspNetCore::Authentication::IAuthenticationSchemeProvider ^ schemes);
public AuthenticationMiddleware (Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate next, Microsoft.AspNetCore.Authentication.IAuthenticationSchemeProvider schemes);
new Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware : Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate * Microsoft.AspNetCore.Authentication.IAuthenticationSchemeProvider -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware
Public Sub New (next As RequestDelegate, schemes As IAuthenticationSchemeProvider)

Parametry

next
RequestDelegate

Następny element w potoku oprogramowania pośredniczącego.

Dotyczy