CertificateAuthenticationDefaults Klasa

Definicja

Wartości domyślne związane z oprogramowaniem pośredniczącem uwierzytelniania certyfikatów

public ref class CertificateAuthenticationDefaults abstract sealed
public static class CertificateAuthenticationDefaults
type CertificateAuthenticationDefaults = class
Public Class CertificateAuthenticationDefaults
Dziedziczenie
CertificateAuthenticationDefaults

Pola

AuthenticationScheme

Wartość domyślna używana dla certificateAuthenticationOptions.AuthenticationScheme

Dotyczy