ICookieAuthenticationEvents.ValidatePrincipal(CookieValidatePrincipalContext) Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy podmiot zabezpieczeń żądania został sprawdzony przez oprogramowanie pośredniczące. Implementując tę metodę, aplikacja może zmieniać lub odrzucać podmiot zabezpieczeń, który dotarł do żądania.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ValidatePrincipal(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieValidatePrincipalContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task ValidatePrincipal (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext context);
abstract member ValidatePrincipal : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ValidatePrincipal (context As CookieValidatePrincipalContext) As Task

Parametry

context
CookieValidatePrincipalContext

Zawiera informacje o sesji logowania, a także użytkownika ClaimsIdentity .

Zwraca

Task

TaskReprezentująca ukończoną operację.

Dotyczy