OAuthConstants.CodeChallengeKey Pole

Definicja

code_challenge zdefiniowany w https://tools.ietf.org/html/rfc7636

public: static initonly System::String ^ CodeChallengeKey;
public static readonly string CodeChallengeKey;
 staticval mutable CodeChallengeKey : string
Public Shared ReadOnly CodeChallengeKey As String 

Wartość pola

String

Dotyczy