HstsBuilderExtensions Klasa

Definicja

Metody rozszerzenia dla oprogramowania pośredniczącego HSTS.

public ref class HstsBuilderExtensions abstract sealed
public static class HstsBuilderExtensions
type HstsBuilderExtensions = class
Public Module HstsBuilderExtensions
Dziedziczenie
HstsBuilderExtensions

Metody

UseHsts(IApplicationBuilder)

Dodaje oprogramowanie pośredniczące do korzystania z usługi HSTS, które dodaje nagłówek Strict-Transport-Security.

Dotyczy