ComponentBase.OnParametersSet Metoda

Definicja

Metoda wywoływana, gdy składnik otrzymał parametry z jego elementu nadrzędnego w drzewie renderowania, a wartości przychodzące zostały przypisane do właściwości.

protected:
 virtual void OnParametersSet();
protected virtual void OnParametersSet ();
abstract member OnParametersSet : unit -> unit
override this.OnParametersSet : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnParametersSet ()

Dotyczy