EditContext.NotifyFieldChanged(FieldIdentifier) Metoda

Definicja

Sygnalizuje, że wartość określonego pola uległa zmianie.

public:
 void NotifyFieldChanged(Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::FieldIdentifier % fieldIdentifier);
public void NotifyFieldChanged (ref Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.FieldIdentifier fieldIdentifier);
member this.NotifyFieldChanged : FieldIdentifier -> unit
Public Sub NotifyFieldChanged (ByRef fieldIdentifier As FieldIdentifier)

Parametry

fieldIdentifier
FieldIdentifier

Identyfikuje pole, którego wartość została zmieniona.

Dotyczy