ParameterView.TryGetValue<TValue>(String, TValue) Metoda

Definicja

Pobiera wartość parametru o określonej nazwie.

public:
generic <typename TValue>
 bool TryGetValue(System::String ^ parameterName, [Runtime::InteropServices::Out] TValue % result);
public bool TryGetValue<TValue> (string parameterName, out TValue result);
member this.TryGetValue : string * 'Value -> bool
Public Function TryGetValue(Of TValue) (parameterName As String, ByRef result As TValue) As Boolean

Parametry typu

TValue

Typ wartości.

Parametry

parameterName
String

Nazwa parametru.

result
TValue

Odbiera wynik, jeśli istnieje.

Zwraca

Boolean

Ma wartość true, jeśli znaleziono pasujący parametr. w przeciwnym razie zwraca wartość false.

Dotyczy