BaseAddressAuthorizationMessageHandler(IAccessTokenProvider, NavigationManager) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BaseAddressAuthorizationMessageHandler.

public:
 BaseAddressAuthorizationMessageHandler(Microsoft::AspNetCore::Components::WebAssembly::Authentication::IAccessTokenProvider ^ provider, Microsoft::AspNetCore::Components::NavigationManager ^ navigationManager);
public BaseAddressAuthorizationMessageHandler (Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Authentication.IAccessTokenProvider provider, Microsoft.AspNetCore.Components.NavigationManager navigationManager);
new Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Authentication.BaseAddressAuthorizationMessageHandler : Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Authentication.IAccessTokenProvider * Microsoft.AspNetCore.Components.NavigationManager -> Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Authentication.BaseAddressAuthorizationMessageHandler
Public Sub New (provider As IAccessTokenProvider, navigationManager As NavigationManager)

Parametry

provider
IAccessTokenProvider

Do IAccessTokenProvider użycia na żądanie tokenów.

navigationManager
NavigationManager

Wartość NavigationManager używana do obliczania adresu podstawowego.

Dotyczy