RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState> Klasa

Definicja

Reprezentuje wynik operacji uwierzytelniania.

generic <typename TRemoteAuthenticationState>
 where TRemoteAuthenticationState : RemoteAuthenticationStatepublic ref class RemoteAuthenticationResult
public class RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState> where TRemoteAuthenticationState : RemoteAuthenticationState
type RemoteAuthenticationResult<'RemoteAuthenticationState (requires 'RemoteAuthenticationState :> RemoteAuthenticationState)> = class
Public Class RemoteAuthenticationResult(Of TRemoteAuthenticationState)

Parametry typu

TState

Typ stanu zachowanego podczas operacji uwierzytelniania.

TRemoteAuthenticationState

Typ stanu zachowanego podczas operacji uwierzytelniania.

Dziedziczenie
RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState>

Konstruktory

RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState>()

Właściwości

ErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie operacji uwierzytelniania, która zakończyła się niepowodzeniem.

State

Pobiera lub ustawia stan zachowane pomyślnej operacji uwierzytelniania.

Status

Pobiera lub ustawia stan operacji uwierzytelniania. Stanem może być jeden z RemoteAuthenticationStatus .

Dotyczy