RemoteUserAccount Klasa

Definicja

Konto użytkownika.

public ref class RemoteUserAccount
public class RemoteUserAccount
type RemoteUserAccount = class
Public Class RemoteUserAccount
Dziedziczenie
RemoteUserAccount

Uwagi

Informacje w tym typie będą używać do tworzenia ClaimsPrincipal obiektu dla aplikacji.

Konstruktory

RemoteUserAccount()

Właściwości

AdditionalProperties

Pobiera lub ustawia właściwości, które nie są jawnie mapowane na temat użytkownika.

Dotyczy