SignOutSessionStateManager Klasa

Definicja

Obsługuje ochronę CSRF dla punktu końcowego wylogowania.

public ref class SignOutSessionStateManager
public class SignOutSessionStateManager
type SignOutSessionStateManager = class
Public Class SignOutSessionStateManager
Dziedziczenie
SignOutSessionStateManager

Konstruktory

SignOutSessionStateManager(IJSRuntime)

Zaimicjuj nowe wystąpienie klasy SignOutSessionStateManager .

Metody

SetSignOutState()

Konfiguruje pewien stan w magazynie sesji, aby umożliwić wylogowanie z poziomu LogoutPath strony.

ValidateSignOutState()

Weryfikuje istnienie pewnego stanu wcześniej konfigurowany przez program w magazynie sesji, aby zezwolić na SetSignOutState() wylogowywki z LogoutPath poziomu strony.

Dotyczy