EntityFrameworkCoreXmlRepository<TContext>(IServiceProvider, ILoggerFactory) Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy EntityFrameworkCoreXmlRepository<TContext>.

public:
 EntityFrameworkCoreXmlRepository(IServiceProvider ^ services, Microsoft::Extensions::Logging::ILoggerFactory ^ loggerFactory);
public EntityFrameworkCoreXmlRepository (IServiceProvider services, Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory loggerFactory);
new Microsoft.AspNetCore.DataProtection.EntityFrameworkCore.EntityFrameworkCoreXmlRepository<'Context (requires 'Context :> Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext and 'Context :> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.EntityFrameworkCore.IDataProtectionKeyContext)> : IServiceProvider * Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory -> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.EntityFrameworkCore.EntityFrameworkCoreXmlRepository<'Context (requires 'Context :> Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext and 'Context :> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.EntityFrameworkCore.IDataProtectionKeyContext)>
Public Sub New (services As IServiceProvider, loggerFactory As ILoggerFactory)

Parametry

services
IServiceProvider
loggerFactory
ILoggerFactory

Element ILoggerFactory.

Dotyczy