Microsoft.AspNetCore.DataProtection.EntityFrameworkCore Przestrzeń nazw

Zawiera typy, które umożliwiają przechowywanie kluczy z Entity Framework Core.

Klasy

DataProtectionKey

Model code first używany EntityFrameworkCoreXmlRepository<TContext> przez .

EntityFrameworkCoreXmlRepository<TContext>

Magazyn IXmlRepository danych z kopią zapasową obiektu EntityFrameworkCore.

Interfejsy

IDataProtectionKeyContext

Interfejs używany do przechowywania wystąpień DataProtectionKey obiektu w DbContext

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat magazynu ochrony danych, zobacz dostawcy magazynu kluczy.