ElmOptions Klasa

Definicja

Opcje dla ElmMiddleware

public ref class ElmOptions
public class ElmOptions
type ElmOptions = class
Public Class ElmOptions
Dziedziczenie
ElmOptions

Konstruktory

ElmOptions()

Właściwości

Filter

Określa, czy należy rejestrować instrukcje log na podstawie nazwy rejestratora i LogLevel wiadomości.

Path

Określa ścieżkę do wyświetlania dzienników.

Dotyczy