Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.EntityFrameworkCore Przestrzeń nazw

Zawiera typy związane z przechwytywaniem i raportowaniem diagnostyki dla Entity Framework Core w ASP.NET Core.

Klasy

DatabaseDeveloperPageExceptionFilter

Element , który przechwytuje wyjątki związane z bazą danych, które można rozwiązać przy IDeveloperPageExceptionFilter Entity Framework migracji. Gdy wystąpią te wyjątki, generowana jest odpowiedź HTML ze szczegółami na temat możliwych akcji rozwiązania problemu.

DatabaseErrorPageMiddleware

Przechwytuje z potoku synchroniczne i asynchroniczne wyjątki związane z bazą danych, które można rozwiązać przy Entity Framework migracji. Gdy te wyjątki wystąpią, generowana jest odpowiedź HTML ze szczegółami możliwych akcji w celu rozwiązania problemu.

MigrationsEndPointMiddleware

Przetwarza żądania w celu wykonania operacji migracji. Oprogramowanie pośredniczące nasłuchuje żądań do ścieżki skonfigurowanej w podanych opcjach.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi błędów bazy danych, zobacz stronę błędu bazy danych.