WebHostBuilderIISExtensions.UseIISIntegration(IWebHostBuilder) Metoda

Definicja

Konfiguruje port i ścieżkę podstawową, na których serwer powinien nasłuchiwać podczas działania za aspNetCoreModule. Aplikacja zostanie również skonfigurowana do przechwytywania błędów uruchamiania.

public static Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostBuilder UseIISIntegration (this Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostBuilder hostBuilder);
static member UseIISIntegration : Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostBuilder
<Extension()>
Public Function UseIISIntegration (hostBuilder As IWebHostBuilder) As IWebHostBuilder

Parametry

hostBuilder
IWebHostBuilder

Zwraca

IWebHostBuilder

Dotyczy