RequestCookiesFeature Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

RequestCookiesFeature(IFeatureCollection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RequestCookiesFeature.

RequestCookiesFeature(IRequestCookieCollection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RequestCookiesFeature.

RequestCookiesFeature(IFeatureCollection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RequestCookiesFeature.

public:
 RequestCookiesFeature(Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ features);
public RequestCookiesFeature (Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection features);
new Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection -> Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature
Public Sub New (features As IFeatureCollection)

Parametry

features
IFeatureCollection

Do IFeatureCollection zainicjowania.

Dotyczy

RequestCookiesFeature(IRequestCookieCollection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RequestCookiesFeature.

public:
 RequestCookiesFeature(Microsoft::AspNetCore::Http::IRequestCookieCollection ^ cookies);
public RequestCookiesFeature (Microsoft.AspNetCore.Http.IRequestCookieCollection cookies);
new Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.IRequestCookieCollection -> Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature
Public Sub New (cookies As IRequestCookieCollection)

Parametry

cookies
IRequestCookieCollection

Do IRequestCookieCollection użycia jako magazyn zapasowy.

Dotyczy