CertificateForwardingMiddleware Klasa

Definicja

Oprogramowanie pośredniczące, które konwertuje nagłówek do przodu na certyfikat klienta, jeśli zostanie znaleziony.

public ref class CertificateForwardingMiddleware
public class CertificateForwardingMiddleware
type CertificateForwardingMiddleware = class
Public Class CertificateForwardingMiddleware
Dziedziczenie
CertificateForwardingMiddleware

Konstruktory

CertificateForwardingMiddleware(RequestDelegate, ILoggerFactory, IOptions<CertificateForwardingOptions>)

Konstruktor.

Metody

Invoke(HttpContext)

Wyszukuje obecność nagłówka w żądaniu, jeśli zostanie znaleziony, konwertuje ten nagłówek na wartość CertificateHeader ClientCertificate ustawioną dla połączenia.

Dotyczy