CertificateForwardingOptions Klasa

Definicja

Służy do CertificateForwardingMiddleware konfigurowania .

public ref class CertificateForwardingOptions
public class CertificateForwardingOptions
type CertificateForwardingOptions = class
Public Class CertificateForwardingOptions
Dziedziczenie
CertificateForwardingOptions

Konstruktory

CertificateForwardingOptions()

Pola

HeaderConverter

Funkcja używana do konwertowania nagłówka na wystąpienie klasy X509Certificate2 .

Właściwości

CertificateHeader

Nazwa nagłówka zawierającego certyfikat klienta.

Dotyczy