ForwardedHeadersMiddleware Klasa

Definicja

Oprogramowanie pośredniczące do przekazywania nagłówków serwerów proxy do bieżącego żądania.

public ref class ForwardedHeadersMiddleware
public class ForwardedHeadersMiddleware
type ForwardedHeadersMiddleware = class
Public Class ForwardedHeadersMiddleware
Dziedziczenie
ForwardedHeadersMiddleware

Konstruktory

ForwardedHeadersMiddleware(RequestDelegate, ILoggerFactory, IOptions<ForwardedHeadersOptions>)

Utwórz nowy element ForwardedHeadersMiddleware.

Metody

ApplyForwarders(HttpContext)

Przekaż nagłówki serwerów proxy do HttpContext podanego .

Invoke(HttpContext)

Wykonuje oprogramowanie pośredniczące.

Dotyczy