IUserRoleStore<TUser>.IsInRoleAsync(TUser, String, CancellationToken) Metoda

Definicja

Zwraca flagę wskazującą, czy określony user jest członkiem danej nazwanej roli.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ IsInRoleAsync(TUser user, System::String ^ roleName, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> IsInRoleAsync (TUser user, string roleName, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member IsInRoleAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function IsInRoleAsync (user As TUser, roleName As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametry

user
TUser

Użytkownik, którego członkostwo w roli powinno być zaznaczone.

roleName
String

Nazwa roli do sprawdzenia.

cancellationToken
CancellationToken

Używany CancellationToken do propagowania powiadomień o anulowaniu operacji.

Zwraca

Task<Boolean>

, Task który reprezentuje operację asynchroniczną, zawierającą flagę wskazującą, czy określona jest user członkiem nazwanej roli.

Dotyczy