IUserTwoFactorRecoveryCodeStore<TUser>.ReplaceCodesAsync(TUser, IEnumerable<String>, CancellationToken) Metoda

Definicja

Aktualizuje kody odzyskiwania dla użytkownika podczas unieważnianie wszystkich poprzednich kodów odzyskiwania.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ReplaceCodesAsync(TUser user, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ recoveryCodes, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task ReplaceCodesAsync (TUser user, System.Collections.Generic.IEnumerable<string> recoveryCodes, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member ReplaceCodesAsync : 'User * seq<string> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ReplaceCodesAsync (user As TUser, recoveryCodes As IEnumerable(Of String), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

user
TUser

Użytkownik, dla których będą przechowywane nowe kody odzyskiwania.

recoveryCodes
IEnumerable<String>

Nowe kody odzyskiwania dla użytkownika.

cancellationToken
CancellationToken

Używany CancellationToken do propagowania powiadomień o anulowaniu operacji.

Zwraca

Task

Nowe kody odzyskiwania dla użytkownika.

Dotyczy