SecurityStampValidator.ValidateAsync<TValidator>(CookieValidatePrincipalContext) Metoda

Definicja

Służy do sprawdzania poprawności TwoFactorUserIdScheme plików cookie i względem TwoFactorRememberMeScheme przechowywanej sygnatury zabezpieczeń użytkownika.

public:
generic <typename TValidator>
 where TValidator : Microsoft::AspNetCore::Identity::ISecurityStampValidator static System::Threading::Tasks::Task ^ ValidateAsync(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieValidatePrincipalContext ^ context);
public static System.Threading.Tasks.Task ValidateAsync<TValidator> (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext context) where TValidator : Microsoft.AspNetCore.Identity.ISecurityStampValidator;
static member ValidateAsync : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext -> System.Threading.Tasks.Task (requires 'Validator :> Microsoft.AspNetCore.Identity.ISecurityStampValidator)
Public Shared Function ValidateAsync(Of TValidator As ISecurityStampValidator) (context As CookieValidatePrincipalContext) As Task

Parametry typu

TValidator

Parametry

context
CookieValidatePrincipalContext

Kontekst zawierający i ClaimsPrincipal do AuthenticationProperties zweryfikowania.

Zwraca

Task

Dotyczy