Microsoft.AspNetCore.Identity.UI Przestrzeń nazw

Zawiera typy dla Razor Pages wbudowanego interfejsu użytkownika dla tożsamości na ASP.NET Core.

Klasy

DefaultUIOptions

Opcje domyślnego interfejsu użytkownika tożsamości

LoggerEventIds

Klasa statyczna, która uwidacznia identyfikatory zdarzeń rejestrowania.

UIFrameworkAttribute

Interfejs użytkownika tożsamości UIFramework będzie używać w aplikacji.

Wyliczenia

UIFramework

Lista obsługiwanych struktur prezentacji dla domyślnego interfejsu użytkownika

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tożsamości, zobacz tożsamość szkieletu w projektach ASP.NET Core.