ControllerContextAttribute Klasa

Definicja

Określa, że podczas tworzenia kontrolera należy ustawić właściwość kontrolera z ControllerContext bieżącym. Właściwość musi mieć publiczną metodę set.

public ref class ControllerContextAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public class ControllerContextAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type ControllerContextAttribute = class
    inherit Attribute
Public Class ControllerContextAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
ControllerContextAttribute
Atrybuty

Konstruktory

ControllerContextAttribute()

Dotyczy