IControllerFactory.ReleaseControllerAsync(ControllerContext, Object) Metoda

Definicja

Asynchronicznie zwalnia wystąpienie kontrolera.

public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask ReleaseControllerAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext context, object controller);
abstract member ReleaseControllerAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext * obj -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.ReleaseControllerAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext * obj -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function ReleaseControllerAsync (context As ControllerContext, controller As Object) As ValueTask

Parametry

context
ControllerContext

ControllerContext na akcję wykonującą.

controller
Object

Kontroler.

Zwraca

ValueTask

Dotyczy