IPageFilter Interfejs

Definicja

Filtr, który otacza wykonywanie metody procedury obsługi strony. Ten filtr jest wykonywany tylko wtedy, gdy jest dekorowany dla typu programu obsługi, a nie dla poszczególnych metod obsługi.

public interface class IPageFilter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata
public interface IPageFilter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
type IPageFilter = interface
    interface IFilterMetadata
Public Interface IPageFilter
Implements IFilterMetadata
Pochodne
Implementuje

Metody

OnPageHandlerExecuted(PageHandlerExecutedContext)

Wywoływana po wykonaniu metody procedury obsługi przed wykonaniem wyniku akcji.

OnPageHandlerExecuting(PageHandlerExecutingContext)

Wywoływana przed wykonaniem metody procedury obsługi, po zakończeniu wiązania modelu.

OnPageHandlerSelected(PageHandlerSelectedContext)

Wywoływana po wybraniu metody procedury obsługi, ale przed powiązaniem modelu.

Dotyczy