IViewComponentHelper Interfejs

Definicja

Obsługuje renderowanie składników widoku w widoku.

public interface class IViewComponentHelper
public interface IViewComponentHelper
type IViewComponentHelper = interface
Public Interface IViewComponentHelper
Pochodne

Metody

InvokeAsync(String, Object)

Wywołuje składnik widoku z określonym name .

InvokeAsync(Type, Object)

Wywołuje składnik widoku typu componentType .

Metody rozszerzania

InvokeAsync(IViewComponentHelper, String)

Wywołuje składnik widoku z określonym name .

InvokeAsync(IViewComponentHelper, Type)

Wywołuje składnik widoku typu componentType .

InvokeAsync<TComponent>(IViewComponentHelper)

Wywołuje składnik widoku typu TComponent .

InvokeAsync<TComponent>(IViewComponentHelper, Object)

Wywołuje składnik widoku typu TComponent .

Dotyczy