HtmlLocalizerExtensions Klasa

Definicja

Metody rozszerzenia dla IHtmlLocalizer .

public ref class HtmlLocalizerExtensions abstract sealed
public static class HtmlLocalizerExtensions
type HtmlLocalizerExtensions = class
Public Module HtmlLocalizerExtensions
Dziedziczenie
HtmlLocalizerExtensions

Metody

GetAllStrings(IHtmlLocalizer)

Pobiera wszystkie zasoby ciągów, w tym zasoby dla kultur nadrzędnych.

GetHtml(IHtmlLocalizer, String)

Pobiera LocalizedHtmlString zasób dla określonej nazwy.

GetHtml(IHtmlLocalizer, String, Object[])

Pobiera LocalizedHtmlString zasób dla określonej nazwy.

Dotyczy