RoslynCompilationContext(CSharpCompilation) Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie RoslynCompilationContext typu.

public:
 RoslynCompilationContext(Microsoft::CodeAnalysis::CSharp::CSharpCompilation ^ compilation);
public RoslynCompilationContext (Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.CSharpCompilation compilation);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.Compilation.RoslynCompilationContext : Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.CSharpCompilation -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.Compilation.RoslynCompilationContext
Public Sub New (compilation As CSharpCompilation)

Parametry

compilation
CSharpCompilation

CSharpCompilation na wartość Compilation właściwości.

Dotyczy