DefaultViewComponentHelper Klasa

Definicja

Domyślna implementacja dla IViewComponentHelper .

public ref class DefaultViewComponentHelper : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IViewComponentHelper, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::IViewContextAware
public class DefaultViewComponentHelper : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IViewComponentHelper, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.IViewContextAware
type DefaultViewComponentHelper = class
    interface IViewComponentHelper
    interface IViewContextAware
Public Class DefaultViewComponentHelper
Implements IViewComponentHelper, IViewContextAware
Dziedziczenie
DefaultViewComponentHelper
Implementuje

Konstruktory

DefaultViewComponentHelper(IViewComponentDescriptorCollectionProvider, HtmlEncoder, IViewComponentSelector, IViewComponentInvokerFactory, IViewBufferScope)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DefaultViewComponentHelper.

DefaultViewComponentHelper(IViewComponentDescriptorCollectionProvider, HtmlEncoder, IViewComponentSelector, IViewComponentInvokerFactory, IViewBufferScope)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DefaultViewComponentHelper.

Metody

Contextualize(ViewContext)

Kontekstuje wystąpienie przy użyciu określonego viewContext .

InvokeAsync(String, Object)

Wywołuje składnik widoku z określonym name .

InvokeAsync(Type, Object)

Wywołuje składnik widoku typu componentType .

Metody rozszerzania

InvokeAsync(IViewComponentHelper, String)

Wywołuje składnik widoku z określonym name .

InvokeAsync(IViewComponentHelper, Type)

Wywołuje składnik widoku typu componentType .

InvokeAsync<TComponent>(IViewComponentHelper)

Wywołuje składnik widoku typu TComponent .

InvokeAsync<TComponent>(IViewComponentHelper, Object)

Wywołuje składnik widoku typu TComponent .

Dotyczy