IViewComponentSelector Interfejs

Definicja

Wybiera składnik widoku na podstawie nazwy składnika widoku.

public interface class IViewComponentSelector
public interface IViewComponentSelector
type IViewComponentSelector = interface
Public Interface IViewComponentSelector
Pochodne

Metody

SelectComponent(String)

Wybiera składnik widoku na podstawie componentName elementu .

Dotyczy