IViewContextAware.Contextualize(ViewContext) Metoda

Definicja

Kontekstuje wystąpienie przy użyciu określonego viewContext .

public:
 void Contextualize(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Rendering::ViewContext ^ viewContext);
public void Contextualize (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext viewContext);
abstract member Contextualize : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext -> unit
Public Sub Contextualize (viewContext As ViewContext)

Parametry

viewContext
ViewContext

Element ViewContext.

Dotyczy