IViewContextAware Interfejs

Definicja

Zawężenie kontekstu właściwości aktywowanego przez widok za pomocą obiektu ViewContext .

public interface class IViewContextAware
public interface IViewContextAware
type IViewContextAware = interface
Public Interface IViewContextAware
Pochodne

Uwagi

Ten interfejs służy do kontekstowego dostosowywania właściwości dodawanych do strony Razor przy @inject użyciu .

Metody

Contextualize(ViewContext)

Kontekstuje wystąpienie przy użyciu określonego viewContext .

Dotyczy